نرم افزار حسابداری صنعتی

hesabdaris

قابلیت های سیستم حسابداری صنعتی بقرار زیر میباشند :

محاسبات بهای تمام شده :

 • امکان تغییر در استانداردهای ساخت هر یک از انواع محصولات تولیدی به دفعات و در تاریخهای معین
 • امکان ثبت توقفات روزانه در سیستم تعبیه گردیده است تا در محاسبات مربوط به انحرافات دستمزد و سر بار مورد استفاده قرار گیرد.
 • امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد و واقعی (پس از سرشکن کردن انحرافات) برای انواع قطعات ، کالای نیمه ساخته و محصولات در دست ساخت.
 • قابلیت هزینه یابی محصولات و قطعات تولیدی در خطوط متوالی و ایستگاههای مختلف ساخت
 • امکان در نظر گرفتن ارزش قابل بازیافت برای ضایعات.
 • امکان محاسبه بهای تمام شده با فرمولهای ساخت متفاوت برای آندسته از قطعاتی که طبق فرمول ساخت تولید میشوند با توجه به اعمال تغییرات در BOM قطعات مزبور.
 • امکان محاسبه بهای تمام شده کالاهایی که فقط هزینه تبدیل دارند (کالای بدون B.O.M ).
 • امکان محاسبه بهای تمام شده قطعاتی که از طریق خرید خدمات از بیرون از شرکت فراهم گردیده اند .
 • امکان هزینه یابی ضایعات هر یک از مراحل تولید که در مراحل دیگر به مصرف می رسد.

انحرافات :

 • تهیه گزارش انحرافات نرخ و مصرف به تفکیک هر یک از مواد اولیه
 • تهیه گزارش انحرافات دستمزد و سربار به روش دو انحرافی و سه انحرافی (هزینه ، کار یابی و ظرفیت) به تفکیک مراکز هزینه.

سرشکن کردن انحرافات :

 • سرشکن کردن انحرافات مواد با راهکارهای مختلف ( به جزء ، تجمیعی ، جایگزین اول ، جایگزین دوم) به محصولات ، کالای نیمه ساخته و ضایعات.
 • سرشکن کردن انحرافات و دستمزد و سربار (با استانداردهای انحراف نامساعد ظرفیت) به محصولات ، کالای نیمه ساخته و ضایعات.

اسناد حسابداری :

 • صدور اسناد حسابداری تسهیم هزینه ها
 • صدور اسناد حسابداری مربوط به انحرافات مواد ، دستمزد و سربار .
 • صدور سند حسابداری مربوط به محاسبات قیمت تمام شده ضایعات.
 • صدور اسناد حسابداری مربوط به محاسبات قیمت تمام شده .
 • صدور سند حسابداری مربوط به سرشکن کردن انحرافات

 • شرکت داروسازی ابوریحان سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • چای احمد سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت کالسیمین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه

 • شرکت فولاد زرند سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران (ماهشهر) سیستمهای مورد استفاده: سیستم جامع مالی و صنعتی

 • شرکت مرسک لاین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت جام دارو سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی و صنعتی

 • شرکت توتال سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت لاستیک بارز سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پارس آمپول سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پاکسان (گلتاش) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت مدیریت صنعت شوینده سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت دارو پخش سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

درباره سی اس دی

موسسه كنترل و طرح سيستم ها ( نرم افزاري سي.اس.دي) يكي از با سابقه ترين موسسات و شركت هاست كه در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت فعاليت مينمايد.

اين موسسه با اين اعتقاد كه " طراحي مبتني بر تحليل صحيح تنها رمز موفقيت سيستم هاست" در تير ماه1365تاسيس و با بيش از 25 نفر پرسنل متخصص سابقه همكاري در بيش از250 سازمان و شركت و موسسات ايراني وخارجي كوچك متوسط و بزرگ را داراست.

اهم تجربیات موسسه در شرکت های گروه دارویی، خودرو، لاستیک، مواد بهداشتی و شوینده،سیمان، فولاد، غذایی، لوازم خانگی، شرکت های پیمانکاری و بسیاری از شرکت های خارجی پیمانکار مشغول فعالیت در ایران بوده است.


ویژگیهای عمومی سیستمهای CSD:

 • امکان نا محدود تعداد کاربران بصورت همزمان
 • امکان تعریف رمز و سطوح دسترسی و اختیارات برای کلیه سطوح سیستمها
 • امکان جستجو در بخشهای مختلف سیستمها
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی و گرافیک
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای مالی از سنوات گذشته
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی فایل پشتیبان
 • رعایت ضوابط کنترل های داخلی در روش طراحی سیستم ها
Copyright © 2012 CSDGroup - All Right Reserved