نحوه اداره پروژه

سازمان و نحوه اداره پروژه
با توجه به اینکه موضوع اصلی پروژه ، ارائه خدمات لازم بمنظور انجام بهینه نصب و پیاده سازی نرم افزارهای جامع اطلاعات مدیریت می باشد و از آنجاییکه انجام این امر بزرگ مستلزم ایجاد هماهنگی های فراوان در سطح شرکت است ، لذا بمنظور اداره پروژه بدون توجه به اینکه چه شقی از شقوق پیشنهادی انتخاب گردیده باشد ، کمیته ای تحت عنوان « کمیته راهبری » پیشنهاد گردیده است ، که نقش کنترل و هدایت پروژه را از آغاز تا پایان بر عهده خواهد داشت.
اعضای پیشنهادی جهت کمیته راهبری به قرار زیر می باشند :

 • نماینده مدیریت عامل
 • مدیران ذیمدخل در ارتباط با سیستمهای مورد بحث در کمیته راهبری
 • مدیریت امور مالی
 • کاربران اصلی مرتبط با موضوع مورد بحث در کمیته راهبری حسب مورد
 • دبیر کمیته راهبری(ترجیحاً مدیریت بخش کامپیوتر)
 • «‌ دبیر کمیته راهبری» در تمامی مراحل این پروژه وظیفه راهبری پروژه را از طریق رهنمودهایی که به شرکت وموسسه میدهند ، بر عهده دارد .

وظایف راهبر بقرار زیر می باشند :

 • ایجاد هماهنگی های لازم با مدیران و مسئولین شرکت در خصوص تامین پیش نیازهای استقرار سیستمها اعم از پیش نیازهای سخت افزاری ، نرم افزاری و سایرمقدماتی که بایستی درارتباط با هر یک ازسیستمها آماده نمود.
 • انجام هماهنگی های لازم با موسسه در جهت تهیه و تدارک برنامه اجرایی پیاده سازی سیستمها وآموزش کارکنان.
 • ایجاد هماهنگیهای لازم در جهت رفع نیازمندیهای پرسنلی جهت اجرای سیستمها
 • برنامه ریزی و انجام هماهنگیهای لازم درجهت تشکیل جلسات«کمیته راهبری» بر حسب موضوعات قابل طرح
 • نظارت بر عملکرد موسسه در طول پروژه و اقدام در جهت رفع مشکلات احتمالی از طرف موسسه
 • ایجاد هماهنگی های لازم در جهت مطالعه گزارش شناخت و انتظارات هر یک از سیستمها ضمن هماهنگی با مدیران ذیمدخل در شرکت و اعضای کمیته راهبری حسب مورد
 • تایید گزارشات پیشرفت کار مؤسسه CSD

 • شرکت داروسازی ابوریحان سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • چای احمد سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت کالسیمین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه

 • شرکت فولاد زرند سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران (ماهشهر) سیستمهای مورد استفاده: سیستم جامع مالی و صنعتی

 • شرکت مرسک لاین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت جام دارو سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی و صنعتی

 • شرکت توتال سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت لاستیک بارز سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پارس آمپول سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پاکسان (گلتاش) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت مدیریت صنعت شوینده سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت دارو پخش سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

درباره سی اس دی

موسسه كنترل و طرح سيستم ها ( نرم افزاري سي.اس.دي) يكي از با سابقه ترين موسسات و شركت هاست كه در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت فعاليت مينمايد.

اين موسسه با اين اعتقاد كه " طراحي مبتني بر تحليل صحيح تنها رمز موفقيت سيستم هاست" در تير ماه1365تاسيس و با بيش از 25 نفر پرسنل متخصص سابقه همكاري در بيش از250 سازمان و شركت و موسسات ايراني وخارجي كوچك متوسط و بزرگ را داراست.

اهم تجربیات موسسه در شرکت های گروه دارویی، خودرو، لاستیک، مواد بهداشتی و شوینده،سیمان، فولاد، غذایی، لوازم خانگی، شرکت های پیمانکاری و بسیاری از شرکت های خارجی پیمانکار مشغول فعالیت در ایران بوده است.


ویژگیهای عمومی سیستمهای CSD:

 • امکان نا محدود تعداد کاربران بصورت همزمان
 • امکان تعریف رمز و سطوح دسترسی و اختیارات برای کلیه سطوح سیستمها
 • امکان جستجو در بخشهای مختلف سیستمها
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی و گرافیک
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای مالی از سنوات گذشته
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی فایل پشتیبان
 • رعایت ضوابط کنترل های داخلی در روش طراحی سیستم ها
Copyright © 2012 CSDGroup - All Right Reserved