نرم افزار خزانه داری

LCASH

اهم قابلیت های سیستم بقرار زیر میباشد :

ثبت اطلاعات روزانه کلیه دریافت ها و پرداختها شامل :

 • دریافت و پرداخت چک
 • دریافت و صدور اسناد تضمینی
 • صدور و وصول حواله های بانکی
 • انتقالات بین حسابهای بانکی
 • دریافت و پرداخت نقدی و عملیات صندوق
 • تحویل اسناد و چکهای صادره به ذینفعان
 • واگذاری چکها و اسناد دریافتنی به بانک جهت وصول
 • ثبت وصول و یا برگشت چکها و اسناد دریافتنی
 • صدور خودکار برگ پرداخت و رسید دریافت جهت هر یک از موارد دریافت و پرداخت به شکل استاندارد و یا بر اساس خواسته های کاربر
 • صــدور کلیه اسناد حسابداری مرتبط با عملیات دریافت و پرداخت (به شکل خلاصه سند و یا سند تفصیلی ) و انتقال اسناد حسابداری صادره به سیستم دفترداری
 • اعلام آخرین مانده حسابهای نقد و بانک هنگام آغاز به کار سیستم و یا در هر زمان دلخواه به همراه امکان مشاهده ریز گردش هر حساب
 • اعلام خودکار تعهدات پرداختنی به هنگام آغاز به کار سیستم
 • اعلام خودکار سررسید چکها و اسناد پرداختنی بلند مدت به هنگام آغاز به کار سیستم
 • اعلام خودکار سررسید اسناد و چکهای دریافتنی به هنگام آغاز به کار سیستم
 • امکان بلوکه کردن بخشی از موجودی صندوق و یا حسابهای بانکی و یا تعیین حداقل موجودی
 • ثبت نرخ های روزانه ارز جهت استفاده در عملیات روزانه یا استفاده های آتی
 • ثبت کلیه دریافت و پرداختهای ارزی
 • تسعیر خودکار دریافت و پرداختهای ارزی بر اساس نوع ارز تعیین شده و صدور اسناد حسابداری مرتبط
 • امکان دسترسی به آخرین وضعیت هر یک از چکها و یا اسناد دریافتنی / پرداختنی فقط با وارد نمودن شماره چک مربوط
 • امکان درج خودکار اطلاعات پرداخت به صورت حرفی و عددی بر روی چکهای صادره
 • امکان چاپ چک (و دستور پرداخت) کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 • تهیه صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات ورودی
 • صدور اسناد حسابداری ناشی از رفع مغایرت بانکی
 • کنترل مجوزهای پرداخت قبل از هر گونه پرداخت (اختیاری)
 • کنترل دسته چکها و امکان فعال و یا غیر فعال نمودن دسته چکها و یا برگهای خاصی از یک دسته چک
 • امکان کنترل پیش دریافت از مشتریان
 • امکان کنترل میزان بهره اختصاص یافته به مشتریان از بابت پیش فروش کالا
 • امکان تعیین مانده مطالبات یا بدهی مشتریان در زمان فروش و تحویل کالا
 • امکان تعریف و ثبت عملیات تنخواه گردانها
 • امکان تهیه صورت گردش وجوه نقد بر اساس آخرین استاندارد های سازمان حسابرسی

علاوه بر امکان اخذ گزارشات راجع به کلیه اطلاعات پایه ، بخشی از گزارشات عمده سیستم عبارتند از :

گزارشات روزانه دریافت و پرداخت شامل :

 • دریافت چک و اسناد تضمینی
 • صدور چک و سایر اسناد تضمینی
 • دریافت و پرداختهای نقدی

گزارشات مرتبط با چکهای صادره شامل : 

 • چکهای پرداختنی
 • چکهای تضمینی
 • چکهای صادره مدت دار
 • چکهای مدت دار سر رسید شده
 • چکهای صادره نزد صندوق
 • چکهای صادره تحویل شده به ذینفعان
 • چکهای وصول شده
 • چکهای معوق
 • چکهای ابطال شده

گزارشات مرتبط با چکهای دریافتی شامل :

 • چکهای دریافتی
 • چکهای تضمینی سایرین نزد ما
 • چکهای دریافتنی نزد صندوق
 • چکهای دریافتنی مدت دار
 • چکهای دریافتنی سر رسید شده
 • چکهای واگذار شده جهت وصول
 • چکهای دریافتنی نزد بانک
 • چکهای دریافتنی وصول شده
 • چکهای دریافتنی برگشت شده.

گزارشات مرتبط با دریافت یا صدور چک و اسناد تضمینی شامل :

 • چکها و اسناد تضمینی صادره توسط ما
 • چکها و اسناد تضمینی تحویل شده به ذینفعان
 • چکها و اسناد تضمینی سایرین نزد ما
 • چکها و اسناد تضمینی عودت شده

گزارشات مرتبط با حسابهای بانکی شامل :

 • جزئیات گردش هر یک از حسابهای بانکی طی هر محدوده تاریخی دلخواه
 • تغییرات روزانه هر یک از حسابهای بانکی

گزارشات دریافت و پرداخت نقدی شامل :

 • دریافتهای نقدی
 • پرداختهای نقدی
 • امکان اخذ گزارش دریافت و پرداخت بر حسب هر یک از حسابهای تفصیل در هر محدوده تاریخی دلخواه
 • امکان اخذ گزارش دریافت و پرداخت بر حسب شماره قرار داد / سفارش کار و یا صورتحساب
 • امکان اخذ گزارش راجع به اسناد حسابداری شامل :
 • اسناد حسابداری دریافت
 • اسناد حسابداری پرداخت
 • اسناد تائید شده و تائیده نشده
 • اسناد حسابداری مرتبط با نوع خاصی از دریافت و یا پرداخت
 • گزارش نرخ های روزانه ارز و تغییرات نرخ های ارز و تسعیر آن .
 • تسعیر اتوماتیک معاملات ارزی.

 • شرکت داروسازی ابوریحان سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • چای احمد سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت کالسیمین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه

 • شرکت فولاد زرند سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران (ماهشهر) سیستمهای مورد استفاده: سیستم جامع مالی و صنعتی

 • شرکت مرسک لاین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت جام دارو سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی و صنعتی

 • شرکت توتال سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت لاستیک بارز سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پارس آمپول سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پاکسان (گلتاش) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت مدیریت صنعت شوینده سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت دارو پخش سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

درباره سی اس دی

موسسه كنترل و طرح سيستم ها ( نرم افزاري سي.اس.دي) يكي از با سابقه ترين موسسات و شركت هاست كه در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت فعاليت مينمايد.

اين موسسه با اين اعتقاد كه " طراحي مبتني بر تحليل صحيح تنها رمز موفقيت سيستم هاست" در تير ماه1365تاسيس و با بيش از 25 نفر پرسنل متخصص سابقه همكاري در بيش از250 سازمان و شركت و موسسات ايراني وخارجي كوچك متوسط و بزرگ را داراست.

اهم تجربیات موسسه در شرکت های گروه دارویی، خودرو، لاستیک، مواد بهداشتی و شوینده،سیمان، فولاد، غذایی، لوازم خانگی، شرکت های پیمانکاری و بسیاری از شرکت های خارجی پیمانکار مشغول فعالیت در ایران بوده است.


ویژگیهای عمومی سیستمهای CSD:

 • امکان نا محدود تعداد کاربران بصورت همزمان
 • امکان تعریف رمز و سطوح دسترسی و اختیارات برای کلیه سطوح سیستمها
 • امکان جستجو در بخشهای مختلف سیستمها
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی و گرافیک
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای مالی از سنوات گذشته
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی فایل پشتیبان
 • رعایت ضوابط کنترل های داخلی در روش طراحی سیستم ها
Copyright © 2012 CSDGroup - All Right Reserved