نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی

HOGHOOGH

قابلیتهای کلی سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی بقرار زیر می باشند :

نگهداری و به روز آوری اطلاعات پایه مورد نیاز شامل :

 • اطلاعات پایه پرسنلی
 • اطلاعات پایه حقوقی کارکنان
 • اطلاعات پارامترهای متغیر از قبیل جداول مالیاتی ، سقف حقوق و مزایای قانونی ، درصد های بیمه پذیری و غیره .
 • اطلاعات مشاغل کارکنان
 • جداول واحدهای سازمانی و مراکز هزینه آوری و تخصیص کلیه پرسنل به واحدهای سازمانی و مراکز هزینه آوری مربوط
 • امکان تعریف انواع مزایا و کسور با ویژگیهای مختلف

نگهداری و به روز آوری اطلاعات کارکرد ماهیانه کارکنان شامل :

 • کارکرد مفید
 • تعطیل کاری
 • غیبت و تاخیر ورود .
 • مرخصی های روزانه و ساعتی
 • مزایا و کسور غیر مستمر
 • اطلاعات پاداش تشویق و بهره وری .
 • مرخصی های روزانه و ساعتی
 • مزایا و کسور غیر مستمر
 • انجام محاسبات ماهیانه حقوق و دستمزد با استفاده از فرمولهای محاسباتی مورد نظر .
 • انجام محاسبات عیدی و پاداش مالیات کارکنان .
 • تعدیل مالیات حقوق براساس مجموع درآمد سالیانه کارکنان به صورت ماهیانه .
 • تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای اطلاعاتی شرکت شامل صدور اسناد حسابداری حقوق ، باز خرید خدمت ، بازخرید مرخصی و …
 • امکان ارتباط مستقیم با کارتخوان
 • امکان تهیه دیسکت بیمه اجتماعی و دیسکت های پرداخت بانک
 • امکان Gross up حقوق برای برخی از کارکنان
 • امکان ایجاد انواع مختلف محاسبات حقوق برای کارکنان با ویژگیهای متنوع از نظر مالیات، بیمه و کسور و مزایا
 • امکان محاسبات Back Pay تا سه سال به عقب.
 • امکان محاسبات چند ارزی

گزارشاتی که از سیستم حقوق و دستمزد استخراج میشود به قرار زیر است:

 • گزارش اطلاعات پایه پرسنلی
 • لیستهای حقوق و دستمزد( شامل گزارشات تفکیکی از مراکز هزینه و سیستمهای الکترونیکی مورد نیاز بیمه اجتماعی)
 • فیش حقوقی کارکنان
 • گزارش مالیات حقوق
 • گزارش حق بیمه
 • گزارشات پرداختها و کسور غیر مستمر.
 • گزارش عیدی و پاداش سالیانه کارکنان
 • گزارش ذخیره بازخرید خدمت کارکنان
 • گزارش وضعیت مرخصی پرسنل.
 • گزارش کارکردهای پرسنل
 • صدور احکام پرسنلی.
 • امکان تنظیم کلیه گزارشات فوق بصورت انگلیسی و در استانداردها تعریف شده مربوط
 • امکان تنظیم انواع گزارشات حقوق و پرسنلی از طریق گزارش ساز سیستم و به دلخواه کاربران

 • شرکت داروسازی ابوریحان سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • چای احمد سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت کالسیمین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه

 • شرکت فولاد زرند سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران (ماهشهر) سیستمهای مورد استفاده: سیستم جامع مالی و صنعتی

 • شرکت مرسک لاین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت جام دارو سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی و صنعتی

 • شرکت توتال سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت لاستیک بارز سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پارس آمپول سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پاکسان (گلتاش) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت مدیریت صنعت شوینده سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت دارو پخش سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

درباره سی اس دی

موسسه كنترل و طرح سيستم ها ( نرم افزاري سي.اس.دي) يكي از با سابقه ترين موسسات و شركت هاست كه در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت فعاليت مينمايد.

اين موسسه با اين اعتقاد كه " طراحي مبتني بر تحليل صحيح تنها رمز موفقيت سيستم هاست" در تير ماه1365تاسيس و با بيش از 25 نفر پرسنل متخصص سابقه همكاري در بيش از250 سازمان و شركت و موسسات ايراني وخارجي كوچك متوسط و بزرگ را داراست.

اهم تجربیات موسسه در شرکت های گروه دارویی، خودرو، لاستیک، مواد بهداشتی و شوینده،سیمان، فولاد، غذایی، لوازم خانگی، شرکت های پیمانکاری و بسیاری از شرکت های خارجی پیمانکار مشغول فعالیت در ایران بوده است.


ویژگیهای عمومی سیستمهای CSD:

 • امکان نا محدود تعداد کاربران بصورت همزمان
 • امکان تعریف رمز و سطوح دسترسی و اختیارات برای کلیه سطوح سیستمها
 • امکان جستجو در بخشهای مختلف سیستمها
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی و گرافیک
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای مالی از سنوات گذشته
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی فایل پشتیبان
 • رعایت ضوابط کنترل های داخلی در روش طراحی سیستم ها
Copyright © 2012 CSDGroup - All Right Reserved