نرم افزار انبار و کنترل موجودی

inventorym

قابلیتهای کلی سیستم انبار / حسابداری انبار ( کنترل موجودی ) بقرار زیر می باشند :

 • تدوین روش معرفی اقلام انبار در سیستم مکانیزه ، اطلاعات پایه ای ، حسابهای معین موجودی ، مراکز مصرف حسابهای متقابل مصرف ، مواد اولیه و منابع تامین مواد و نگهداری سوابق قیمت خرید و سایر اطلاعات مرتبط دیگر.
 • تدوین جداول تشخیص حسابهای متقابل و صدور اسناد حسابداری مربوط در هنگام ورود و خروج اقلام از انبارها .
 • امکان ورود اقلام موجودی و صدور کالا در حالتهای مختلف
 • امکان نقل و انتقال بین انبارها
 • فراهم کردن امکان استخراج قیمت استاندارد اقلام انبارها بر اساس سوابق و اطلاعات
 • برقراری ارتباط با سایر سیستم های مربوط
 • فراهم کردن کنترل های مورد نیاز در سیستم بر اساس اصول متداول حسابداری
 • تعیین روش استخراج قیمت تمام شده اقلام خریداری

گزارشات سیستم در سطوح مختلف از قبیل :

 • خلاصه گردش ریالی انباشته گروههای حساب موجودی
 • گزارش انباشت موجودی ها
 • گزارش اقلام صادره بر اساس مراکز و حسابهای متقابل
 • گزارش اقلام وارده بر اساس حسابهای موجودی و مرکز خرید
 • گزارش تفاوت مبلغ استاندارد و واقعی گردش اقلام در انبارها.
 • تنظیم گزارشات تحلیلی ABC از اقلام انبار
 • سایر گزارشات مورد نیاز مدیریت در سطوح مختلف
 • امکان شمارش دوره ای موجودیها بر اساس انتخاب اقلام عمده از فایلهای کامپیوتر و استخراج گزارشات نتایج شمارش
 • امکان اعمال تغییرات مشخصات اقلام انبارها در سیستم اطلاعات پایه و انجام تعدیلات مربوطه در حسابهای مرتبط

 

استقرار سیستم انبارگردانی

 • امکان جستجوی اقلام در موجودیهای انبارها بر حسب مشخصات مختلف از جمله قسمتی از نام در هر مکانی از شرح اقلام
 • امکان استخراج مبالغ ناشی از تغییر روش قیمت گذاری موجودی ها در مقاطع زمانی مختلف
 • فراهم گردیدن امکان اعمال هرگونه تعدیلات ناشی از تغییر کد و یا قیمت از هر مقطع زمانی مورد نیاز
 • امکان صدور اسناد حسابداری
 • امکان ارتباط این سیستم با سایر سیستمها و کاربران .
 • امکان دسترسی به کاروکس دو قلم از کالا در بخشهای مختلف سیستم .
 • امکان دسترسی به میزان موجودی در دسترس در قسمتهای مختلف سیستم .

 • شرکت داروسازی ابوریحان سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • چای احمد سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت کالسیمین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه

 • شرکت فولاد زرند سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران (ماهشهر) سیستمهای مورد استفاده: سیستم جامع مالی و صنعتی

 • شرکت مرسک لاین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت جام دارو سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی و صنعتی

 • شرکت توتال سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت لاستیک بارز سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پارس آمپول سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پاکسان (گلتاش) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت مدیریت صنعت شوینده سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت دارو پخش سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

درباره سی اس دی

موسسه كنترل و طرح سيستم ها ( نرم افزاري سي.اس.دي) يكي از با سابقه ترين موسسات و شركت هاست كه در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت فعاليت مينمايد.

اين موسسه با اين اعتقاد كه " طراحي مبتني بر تحليل صحيح تنها رمز موفقيت سيستم هاست" در تير ماه1365تاسيس و با بيش از 25 نفر پرسنل متخصص سابقه همكاري در بيش از250 سازمان و شركت و موسسات ايراني وخارجي كوچك متوسط و بزرگ را داراست.

اهم تجربیات موسسه در شرکت های گروه دارویی، خودرو، لاستیک، مواد بهداشتی و شوینده،سیمان، فولاد، غذایی، لوازم خانگی، شرکت های پیمانکاری و بسیاری از شرکت های خارجی پیمانکار مشغول فعالیت در ایران بوده است.


ویژگیهای عمومی سیستمهای CSD:

 • امکان نا محدود تعداد کاربران بصورت همزمان
 • امکان تعریف رمز و سطوح دسترسی و اختیارات برای کلیه سطوح سیستمها
 • امکان جستجو در بخشهای مختلف سیستمها
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی و گرافیک
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای مالی از سنوات گذشته
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی فایل پشتیبان
 • رعایت ضوابط کنترل های داخلی در روش طراحی سیستم ها
Copyright © 2012 CSDGroup - All Right Reserved